Bestrijding van klimaatverandering: NbS kan LLA verbeteren

Op de natuur gebaseerde oplossingen (NbS) voor klimaatverandering kunnen lokaal geleide aanpassingsmethoden aanzienlijk verbeteren, aangezien beide op de gemeenschap gebaseerde benaderingen zijn. Foto: UNDP Bangladesh

“>Op de natuur gebaseerde oplossingen (NbS) voor klimaatverandering kunnen lokaal geleide aanpassingsmethoden aanzienlijk verbeteren, aangezien beide op de gemeenschap gebaseerde benaderingen zijn. Foto: UNDP Bangladesh

Twee concepten met betrekking tot klimaatverandering – Locally Led Adaptation (LLA) en Nature-Based Solutions (NbS) – hebben de afgelopen jaren een belangrijke impuls gekregen. Beide stellen ons in staat om mogelijke manieren te definiëren om de klimaatcrisis te bestrijden. Tegelijkertijd leiden deze echter tot verwarring en misverstanden bij de actoren die betrokken zijn bij klimaatbescherming, die moeten worden gedemystificeerd.

Laten we beginnen met de NbS. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we de wereldwijde CO2-uitstoot terugbrengen tot nul. Hiervoor kunnen we niet alleen vertrouwen op de uitvinding en het gebruik van technologieën om van fossiele brandstoffen over te schakelen op hernieuwbare energie, maar ook op de natuur en ecosystemen. We kunnen koolstofdioxide uit de atmosfeer halen door bijvoorbeeld verschillende mangrovezaailingen te planten bovenop de nieuwe kool langs onze kustlijn. Evenzo kunnen we gedegradeerde ecosystemen, zoals de kale heuvels van de Chittagong Hill Tracts (CHT), opnieuw groen maken om koolstof vast te leggen. Ook kunnen we de uitstoot van broeikasgassen (BKG’s) verminderen, bijvoorbeeld door het ecologisch kritische gebied rond de Sundarbans te verbeteren of door Hakaluki Haor duurzaam te beheren. Het beschermen van de natuur kan ons ook helpen de langetermijneffecten van klimaatverandering te doorstaan. Als we de boombedekking van de heuvels behouden, is de watervoorziening gegarandeerd, ook als er de komende decennia meer regenloze dagen zullen zijn. En niemand weet beter dan Bangladesh hoe de Sundarbans en de Groene Kustgordel ons leven en onze rijkdom beschermen tegen orkanen.

Volg voor al het laatste nieuws het Google Nieuws-kanaal van The Daily Star.

Al deze op ecosystemen gebaseerde acties zijn voorbeelden van NbS. Door ecosystemen te beschermen, herstellen, beheren en creëren, profiteren niet alleen mensen, maar verbetert ook de biodiversiteit. Maar zoals we kunnen zien, is NbS niets nieuws. Het is eerder iets dat we al eeuwenlang beoefenen, zoals drijvende landbouw aan de centrale kust van Bangladesh. Het is gewoon een nieuw raamwerk om alle natuurgerelateerde activiteiten te huisvesten. Deze nieuwe aanpak kan ons helpen om de natuur te betrekken bij verschillende acties om verschillende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met name klimaatverandering.

LLA daarentegen vindt plaats wanneer, op het laagste bestuursniveau, lokale overheden, gemeenschappen, organisaties en andere belanghebbenden op lokaal niveau maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering identificeren, prioriteren, plannen, implementeren, monitoren, evalueren en ervan leren. Dergelijke interventies worden ondersteund door nationale overheden, donoren, maatschappelijke organisaties en organisaties uit de particuliere sector, in nauwe samenwerking met lokale autoriteiten. Bangladesh maakt lange tijd deel uit van de conceptualisering, ontwikkeling en consolidatie van deze mensgerichte benaderingen. Voortbouwend op de lessen van de afgelopen decennia, kijkt LLA in wezen naar aanpassing vanuit een maatschappelijk perspectief en mainstreaming van bestuursprincipes in alle mogelijke betekenissen.

Zowel de LLA als de NbS zijn goed ontvangen en goedgekeurd door wereldwijde instanties. Grote financiers van grote infrastructuurprojecten zoals de Wereldbank en de Asian Development Bank (ADB) hebben NbS omarmd. De nieuwe klimaatstrategie van USAID (2022-2030) heeft NbS en lokaal geleide ontwikkeling tot twee van de vijf kernprincipes gemaakt om in het huidige decennium $ 150 miljard te besteden. Onlangs heeft het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office een programma van £ 120 miljoen gelanceerd, het Bangladesh Climate and Environment Programme. Zijn eerste thematische gebied betreft een verbeterde klimaatbestendigheid van de bevolking van Bangladesh door de uitbreiding van LLA en NbS door middel van natuurbehoud en -herstel. Ook in Bangladesh zijn het Mujib Climate Prosperity Plan en het Bangladesh National Adaptation Plan (NAP) twee recente ontwerp-beleidsinstrumenten die de LLA en NbS uitdrukkelijk als kernbenaderingen hebben aangenomen.

Ondanks hun bescheiden, familiale afkomst, worden zowel LLA als NbS geconfronteerd met een aantal vragen van ontwikkelingswerkers, die soms moeite hebben om nieuwe concepten en benaderingen om de paar jaar te begrijpen en toe te passen. Een andere uitdaging is het communiceren van deze nieuwe concepten aan belanghebbenden – van lokale gemeenschappen tot beleidsmakers. Ook wordt besproken of ontwikkelingslanden deze concepten, die uit het Westen lijken te komen, zouden moeten overnemen. Deze zorgen lijken misschien reëel, maar ze zijn onterecht. Al deze mensgerichte concepten en benaderingen lijken misschien anders, maar in feite zijn ze allemaal gericht op het welzijn van de mens door middel van duurzame ontwikkeling.

Zowel de LLA als de NbS benadrukken het belang van het kennen en begrijpen van de context, uitdagingen, onzekerheden, kansen en oplossingen. Ze waarderen en verzekeren de betrokkenheid van mensen bij elke stap van een actie volgens de principes van diversiteit, inclusie, gelijkheid, toegang, transparantie, verantwoordelijkheid en empowerment. Beide richten zich op verantwoorde en flexibele financiering en programmering, en stimuleren leren door actie en aanpassing aan steeds veranderende scenario’s. Ze richten zich op duurzaamheid, opschaling en opschaling van acties die de veerkracht van mensen vergroten en hun algehele welzijn waarborgen.

Terwijl we doorgaan met het plannen, financieren en implementeren van acties om de veerkracht van de gemeenschap op te bouwen, moeten we tijd en moeite investeren in het begrijpen van nieuwe benaderingen en hulpmiddelen. We moeten deze concepten niet uit de weg gaan, hoe overweldigend ze ook lijken; In plaats daarvan moeten we onze rol spelen door theorieën in de praktijk te brengen en onze ervaringen in het politieke besluitvormingsproces te brengen. We moeten nieuwe concepten niet overnemen zoals ze zijn, maar ze contextualiseren om aan onze behoeften te voldoen.

dr Haseeb Md. Irfanullah is een onafhankelijk adviseur die werkt aan milieu, klimaatverandering en onderzoekssystemen. Zijn Twitter-handvat is @hmirfanullah

Leave a Comment